5593-logo-hink-bijgesneden.jpg
Tarieven

Tarieven

Tarieven 2024

Kinderdagverblijf de Bloementuin
U kunt bij ons kiezen uit verschillende pakketten met bijbehorende tarieven:

52 weken pakket: € 10,25
48 weken pakket: € 10,35
40 weken pakket: € 10,45

 

De openingstijden zijn:

7.30-18.00 uur voor de dagopvang*)

 

*) Het is mogelijk een 1/2 uur bij te kopen. Van 7.00 tot 7.30 uur en van 18.00 tot 18.30 uur.

BSO het Merwedeplein
Voor de BSO kunt u kiezen voor een 40 schoolweken pakket met de keus voor VoorSchoolse Opvang (VSO) en/of NaSchoolseOpvang (NSO). Dit pakket kunt u aanvullen met een 8 of 12 weken vakantiepakket. 

Ook is het mogelijk om alleen een vakantiepakket af te nemen van 8 of 12 weken. 

De tarieven zijn:

52 weken pakket: € 9,12
48 weken pakket: € 9,24
40 weken pakket: € 9,34

De openingstijden zijn:

7.00 - 8.30 uur VSO
14.30 -18.30 uur NSO 
voor de IKC groep 1-4: NSO woensdag en vrijdag vanaf 12.15 uur  tot 18.30 uur

voor de Regenboog groep 2-4 : NSO woensdag en vrijdag vanaf resp. van 12.30 en 12.00 tot 18.30 uur

7.00 - 18.30 uur   voor de Regenboog groep 1 op vrijdag

7.00 - 18.30 uur   in de vakanties en vrije schooldagen/studiedagen.

 

Flexible opvang:

Soms is het nodig dat u een keer opvang nodig heeft, bijvoorbeeld als u naar een arts moet. Dan is het mogelijk om incidenteel opvang af te nemen. Het gaat dan om korte opvang van een aantal uur.

De uurprijzen voor flexibele opvang zijn:

BSO Merwedeplein €11,07
KDV de Bloementuin €13,00

Prijslijsten 2024:

Bekijk de prijslijst voor de dagopvang de Bloementuin.
Bekijk de prijslijst voor BSO opvang van kinderen van de Regenboogschool (**)
Bekijk de prijslijst voor BSO opvang van kinderen van de Merwedeschoo(**)

(**) het uurtarief is hetzelfde. Alleen de schooltijden zijn anders. Dat is de reden dat er twee verschillende prijslijsten zijn.