5593-logo-hink-bijgesneden.jpg
De organisatie

De organisatie

 

Kinderopvang Hink is een dynamische organisatie, waarbij ieder kind welkom is en gezien wordt.
Kinderen leren van elkaar en we ontzorgen de ouders door de kinderen een fantastische dag bij ons te bezorgen. 

Locatie

Kinderopvang Hink bestaat uit 2 locaties van ieder 2 groepen. 

 

Kinderdagverblijf De Bloementuin heeft 2 groepen.

De babygroep gaat heet “De Rupsen” en peutergroep heet “De Vlinders”.

We vinden dit erg goed passen bij een Bloementuin en de gedachte achter de namen is als volgt. Eerst ben je een klein Rupsje en binnen de groep kun je je dan gaan ontpoppen tot een Vlinder. In de groep de Vlinders mag je verder gaan groeien en ontwikkelen tot je uiteindelijk groot genoeg bent om uit te vliegen naar de basisschool.

 

Dan op de basisschool maak je gebruik van BSO Merwedeplein: 

Ook de BSO heeft 2 groepen, die ook veel samen doen en geen aparte namen hebben. De jongste kinderen worden op de bovenverdieping opgevangen na school en tijdens het eten en drinken. De oudste kinderen maken gebruik van de centrale hal en het leerplein van school. Na het eten en drinken gaan we vaak gezamenlijke activiteiten doen, waarbij de kinderenkunnen kiezen waar ze bij willen aansluiten of er misschien voor kiezen om lekker zelf iets te gaan doen. 

 

Visie&Missie

 De missie die kinderopvang HINK nastreeft is, een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van kinderen. Zodat ze opgroeien tot zelfbewuste mensen, die eigen keuzes kunnen maken en hun leven vorm en kleur kunnen geven. Wij streven na dat kinderen zich bewust zijn van wie ze zijn en weten wie ze willen zijn en hun eigen identiteit leren vormen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren een goede balans te vinden tussen het eigen belang en het belang van anderen en zich bewust zijn van hun omgeving en de aarde waarop we leven. 

We doen dit door kinderen mee te nemen in het maken van eigen keuzes, maar door hen te leren de keuzes van anderen te respecteren. Het aanleren van normen en waarden is belangrijk bij ons, maar ook het leren dat je er mag zijn als kind en ook jouw mening belangrijk is. 


Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van ONS Hink, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Maak een afspraak..                    .. Of schrijf uw kind meteen in

Desiree Kon; moeder van Willem en Mees en voorzitter van de oudercommissie

 

 "Kinderopvang HINK is gevestigd in IKC Merwede met het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Kinderen voelen zich snel thuis op school en de buitenschoolse opvang is een verlengstuk van het basisonderwijs. Dit is de reden geweest voor ons om te kiezen voor kinderopvang HINK."