5593-logo-hink-bijgesneden.jpg
Openingstijden

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is standaard open van 7.30-18.00 uur.

Het is mogelijk om aan het begin van de dag van 7.00-7.30 uur een half uur bij te kopen. Ook aan het eind van de dag kunt u een half uur bijkopen van 18.00-18.30 uur. 

De buitenschoolse opvang is tijdens schoolweken  voorschool open van 7.00-8.30 uur en naschool van 14.30-18.30 uur.
Voor de IKC groep 1-4: NSO woensdag en vrijdag vanaf 12.15 uur  tot 18.30 uur.
Voor de Regenboog groep 2-4: NSO woensdag en vrijdag resp. van 12.30 en 12.00 uur tot 18.30 uur.
Voor de Regenboog groep 1: vrijdag 7.00 uur tot 18.30 uur.
In de vakanties en vrije schooldagen/studiedagen van 7.00 uur tot 18.30 uur.

U kunt ook alleen voorschoolse opvang of alleen naschoolse opvang aanvragen. 

Kinderopvang ONS Hink is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: maandag 1 Januari 2024
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april (in 2024 op zaterdag)
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

Direct inschrijven