De sfeer proeven?
Kom langs! Maak een afspraak
Ouders over kinderdagverblijf ONS
Lees de ervaringen
Kinderopvang die staat voor
  • Flexibiliteit
  • Continuïteit
  • Kinderopvang op maat
  • Kleinschaligheid
  • Ruime openingstijden: 7.00-18.30 uur
  • Meer dan 20 jaar ervaring in de kinderopvang
  • Mogelijkheid om te ontbijten
  • Warme maaltijd tussen de middag (dagopvang)
  • Onderdeel van IKC Merwede.
  • Samenwerking met woonzorgcentrum “De Lange Wei”