5593-logo-hink-bijgesneden.jpg

Beleidsplannen

Beleidsplannen - Pedagogisch beleid

Pedagogische visie en beleid

De missie die kinderopvang HINK nastreeft is, een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van kinderen. Zodat ze opgroeien tot zelfbewuste mensen, die eigen keuzes kunnen maken en hun leven vorm en kleur kunnen geven.

Wij streven na dat kinderen zich bewust zijn van wie ze zijn en weten wie ze willen zijn en hun eigen identiteit leren vormen.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren een goede balans te vinden tussen het eigen belang en het belang van anderen en zich bewust zijn van hun omgeving en de aarde waarop we leven. 

Alle beleidsplannen staan voor de ouders inzichtelijk in de ouder-app. 

Via deze link kunt u het pedagogisch beleidsplan lezen van KDV De Bloementuin en van BSO Merwedeplein

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

In het beleidsplan veiligheid en gezondheid beschrijven we vooral wat we doen om de veiligheid voor kinderen te waarborgen. Zo beschrijven we wat we er aan doen om te voorkomen dat kinderen vallen van grote hoogte, maar we beschrijven ook welke kleine risico's er zijn en wat we doen om de kans zo klein mogelijk te maken. Zo kunnen we niet altijd voorkomen dat een kind valt over een speelgoedje of struikelt als we buiten aan het spelen zijn. Wat we wel kunnen voorkomen is vallen van grote hoogte, zoals uit een bedje of van een verschoontafel. 

Maar in dit plan staat ook omschreven hoe we omgaan met pestbeleid en hoe we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren. 

Via deze link kunt u het beleid lezen van KDV De Bloementuin en van BSO Merwedeplein

Beleidsplannen - Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid